โกดังสินค้า เขตหนองจอก กทม.

โครงการก่อสร้างโกดังสินค้า บจก.มาริโอ ไบโอโปรดักส์ เขตหนองจอก กทม.

ภายในมีโกดังสินค้า บ้านพักพนักงาน ออฟฟิศสำนักงาน 

 

Visitors: 32,955